Víte, co chcete?

V odborných médiích občas probíhají plamenné diskuse na téma, zda je, či není vhodné hodnotit PR agentury podle publikovaných článků přepočítaných na cenu inzertní plochy. Jistě, částka, kterou bychom potřebovali na pokrytí stejného prostoru v médiích klasickými inzeráty, určitě není jediným měřítkem, ale svá úskalí má např. i měření změny nálad či názorů v cílové skupině, placení agentury čistě podle času, který její zaměstnanci stráví na zakázce, paušální měsíční fee a všechny ostatní způsoby oceňování práce PR agentur.

Ideální řešení neexistuje, co víc vyhovuje jednomu, druhému je naprosto nanic a i tentýž zadavatel může pro různé případy volit odlišné formy spolupráce s agenturou a způsoby jejího odměňování. Nejdůležitější je vždycky na začátku vědět, čeho chci dosáhnout. Metoda, jak to budu měřit, se pak obvykle objeví sama.

Comments are closed.