Zakažme komunikaci

Slovo komunikace ve smyslu předávání informací má krásný český ekvivalent, a sice dorozumívání. Na rozdíl od komunikace, která může být nekonečná, bezcílná a dokonce také jednostranná, dorozumívání vyžaduje aktivní účast obou stran a vede ke vzájemnému porozumění. Moc se tedy přimlouvám za to, přestaňme komunikovat a začněme se dorozumívat.

Comments are closed.