Komunikace s médii, s novináři, s odbornou i širokou veřejností

Reklamní kampaně

Externí i interní PR – šíření informací jak navenek, tak i dovnitř společnosti

Mediální trénink

Nadlinková i podlinková komunikace

Firemní časopisy a jiné tiskoviny

Firemní weby a prezentace na sociálních sítích

Grafické práce

Organizace firemních společenských akcí

Zákaznické soutěže

Výzkum trhu